Filosofie en literatuur zijn familieleden, soms in grote liefde, soms in wederzijdse haat, maar familie blijven ze. Lezen is reflectie op onze menselijke conditie. Het portret van de losjes gezeten Goethe, hier geportretteerd door zijn vriend Tischbein tijdens hun Italiaanse reis, staat symbool voor die bespiegelende levenshouding.

Menu:

Laatst gewijzigd:

Tijdschriften en bundels:

- ‘Verstilling en verval. Over de actualiteit van de Haagse roman’, in: Extaze, Haarlem 2011.

- ‘Marco Polo in de zuidelijke Randstad’, in Jeroen Saris, Jaap Modder e.a. (red.) Stedelijke regio’s, Nai Uitgevers, Rotterdam 2011.  

- ‘Ton Lemaire. Philosopher of’ Earthly Spirituality’, in The Low Countries. Arts and society in Flanders and The Netherlands, 2011.

- ‘Gewijde grond te Kethel. Een geschiedenis in drie taferelen.’, in MiddendelfKrant, december 2010.

- ‘Homo sapiens destruens. Ton Lemaires De val van Prometheus’, in: Ons Erfdeel, november 2010.

- ‘Lezen, leren, leven’, in: Weet je nog wel. Hoe leert het oudere brein? Samen met Douwe Draaisma en Marli Huijer. Uitgave HOVO Den Haag 2010.

- ‘Ruusbroec en de tijdgeest’, in Ons Erfdeel, februari 2010.

- ‘Stedenbouwers en natuurbeschermers, verenigt u!’, in: Streven, januari 2010.

- ‘Jane Jacobs en de terugkeer van de levendige stad’, in: RO Magazine, 11/2009

- ‘Geloven in geloof’, recensie Charles Taylor, Een seculiere tijd. In: Streven, oktober 2009.

- ‘Ode aan het bluswater’. Over het belang van de lokale journalistiek. De Nieuwe Reporter, 2009. www.denieuwereporter.nl

- ‘De papieren toren. Het culturele tijdschrift en internet.’ In: Streven, oktober 2008.

- ‘De stad verliest haar centrum. Steeds minder een gedeelde ervaring’. NRC/Handelsblad bijlage, Filosofie & debat, 29-03-2008.

- ‘Een coyote in de volkstuin.’ In: Tirade, februari 2008.

- ‘Vaarwel mooi Nederland. Tijd voor een Deltaplan voor de groene ruimte’. Dossier over Nederlands landschap. In: AD Weekend, 31-3-2007.

- ‘De stad, de literatuur en de toekomst’ In: Vooys, Het nieuwe lezen. Literatuurconsumptie in de 21e eeuw, jrg. 25/1, 2007.

-‘Overleeft Gutenbergs nakomertje? Over de toekomst van het betaalde dagblad.’ In:

Jaarboek van de Boekhistorische Vereniging, 2007.

-‘Of de commandant van een belegerde plaats naar buiten moet komen om te onderhandelen.’ In: De Gids, juli, augustus.september 2007), speciaal nummer gewijd aan Michel Montaigne.

 - ‘Media veranderen, mensen niet’, in Vooys, jrg.24/1, 2006

- ‘De humanistische faktor.’ In:Nederlandse Taalunie, De cultuur van het Lezen, Den Haag 2006.

- ‘Een madonna met zigeunerbloed. Over het liefdesideaal van Bob Dylan’. In: Streven, mei 2005.

- ‘Alleen de literatuur kan ons redden. Over Michel Houellebecq.’ In: Tirade 402. Jrg 2004, nr.1.

- ‘Pleidooi voor een elektronisch humanisme’. In: Spiegel der Letteren. Themanummer Literatuur en nieuwe media 2004. Leuven, 2004.

- ‘Tim Krabbé. Zuivere liefde is voor eeuwig’. Biblion, Uitgelezen, Den Haag 2004.

- ‘Yvonne Keuls’. Vrouwelijke auteurs. Biblion, Uitgelezen, Den Haag 2002 .

- ‘Aan gene zijde van de Gutenberg Galaxy. Reflecties op het einde van de literatuur’ in: Jos de Mul (red.): Filosofie in cyberspace, Klement, Kampen 2002.

- ‘Wat romans ons (nog) te vertellen hebben. De roman als narratief laboratorium van de (laatmoderne identiteit.’ Tijdschrift voor humanistiek, jrg.3/11, 2002.

- ‘Welk lezen willen wij bevorderen? Leesbevordering in filosofisch perspectief.’ In:

Leesgoed, jrg. 28 nr. 4, 2001

- ‘Jan-Hendrik Bakker in conversation with Michael Joyce. Hypertext and the human factor. Narrativity after modernism.’ Erasmus Universiteit Rotterdam, 2001; www. eur.nl/fw/cfk/

- ‘De flirt tussen mooi, waar en rechtvaardig. Gesprek met Gerrit Krol.’ Filosofie Magazine, jrg. 10 nr.7, 2001.

- ‘Levensgevaarlijk , als de waarheid in handen komt van leken! Johannes Gutenberg, uitvinder van de boekdrukkunst.’ In: Filosofie Magazine, jrg. 9 nr.5, 2000.

- ‘Rudy Kousbroek en de waarheid’. In Filosofie, jrg. 10 nr. 1, 2001

- ‘George Steiner: De luiheid van de hedendaagse literatuur is verschrikkelijk’, in: Nieuwe Wereld Tijdschrift, jrg. 17 nr. 6, 2000

-‘Over het autobiografische. Zelfbeschrijving tussen schrift- en netwerkcultuur.’ In: Filosofie & Praktijk, jrg. 21 nr.3, 2000.

- ‘Lezen in digitale tijden’. In Eos, Wetenschap en Technologie voor mens en maatschappij, jrg. 17 nr. 5, 2000.